Условия за ползване

Майстори Месари: Онлайн продуктов каталог за поръчки Ако използвате този сайт се приема, че се съгласявате с предложените Общи условия, приемате ги и се съгласявате да ги спазвате. Сайтът www.maistorimesari.com е собственост на Майстори Месари ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Георги Караславов 12, ЕИК 201994452, ЗАЯВКА, ПОЛУЧАВАНЕ, ПЛАЩАНЕ Може да направите поръчка и по телефона или на място в нашите магазини: http://shop.maistorimesari.com/?page_id=8 ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ www.maistorimesari.com е сайт с търговска насоченост – заявки за предварителни поръчки на месни продукти през интернет. Той съдържа оферти за стоки, класифицирани в отделни категории. Цените на продуктите са за 100бгр. Сайтът дава възможност на своите потребители за достъп до наличната информация, да правят заявки през интернет мрежата, да публикуват мнения и коментари за предлаганите в него продукти. Потребителите могат да ползват информацията публикувана в сайта само за лична употреба с нетърговска цел. Не се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на РБ и общоприетите правила за комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да било права и интереси на трети лица. Потребителите на сайта нямат право да го претоварват с фиктивни заявки. ПРЕПРАТКИ КЪМ САЙТОВЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА Сайтът съдържа линкове към други уеб сайтове, които са собственост на трети лица предоставени само за ваше удобство и не са обвързани с настоящите Общи условия! www.maistorimesari.com по никакъв начин не препоръчва и не налага тези сайтове и информацията публикувана в тях на трети лица. Ако използвате тези препратки вие правите това изцяло на своя отговорност и свой риск. Наличният софтуер, който е достъпен посредством публикуваните линкове е под закрила на закона за авторското право и е собственост на съответните производители и/или техни доставчици и партньори. Моля преди употребата му да се запознаете с условията за ползване, определени от неговите собственици. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА www.maistorimesari.com , неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да било щети, загуба на информация, пропуснати ползи или др. предизвикани в резултат на употреба или не употреба на сайта, като това е независимо от съществуването или не съществуването на предупреждения спрямо www.maistorimesari.com , или материали от него от ваша страна доведе до възникване на вреди, за които е необходим ремонт, сервиз или поправка на оборудване или информация вие поемате изцяло отговорността и всички разходи свързани с отстраняване на нанесените вреди. Сайтът www.maistorimesari.com се предлага на потребителите си „във вида в който е” . Майстори Mесари ЕООД не носи никаква отговорност по отношение на надеждността на неговото функциониране, условията на достъпа до сайта и други параметри. www.maistorimesari.com е свързан и работи в Интернет мрежата и поради тази причина ни е невъзможно да ви гарантираме, че информацията от и към сайта няма да бъде следена или записвана от трети страни. ПУБЛИКУВАНЕ НА МНЕНИЯ www.maistorimesari.com дава възможност на своите потребители да публикуват мнения и коментари относно предлаганите стоки, като по никакъв начин и при никакви обстоятелства не носи отговорност за коректността и верността им – тя се поема изцяло от потребителите, които са ги публикували. www.maistorimesari.com си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или когато те не са на български език и др. ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ www.maistorimesari.com има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта, без за това да дължи предварително предизвестяване. www.maistorimesari.com има право да прави намаления на цените. Намаленията важат до изчерпване на количествата или до изтичане на предварително зададения срок. www.maistorimesari.com има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка. ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ www.maistorimesari.com не иска да получава конфеденциална или защитена информация от вас чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за не поверителни и не представляващи предмет на права. При регистрирането си в www.maistorimesari.com, всеки потребител на сайта си създава свое уникално потребителско име – комбинация от букви и цифри, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка. Избора на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на www.maistorimesari.com, носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им. Личните данни – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в www.maistorimesari.com са под закрила на Закона за защита на личните данни. Потребителите на www.maistorimesari.com са съгласни с факта, че фирма Майстори месари ЕООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения имат достъп да част или цялата информация, с която се идентифицира даден потребител – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство. Всеки регистриран в www.maistorimesari.com потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителят следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати искане за заличаване на профила от е-mail-a, асоцииран с профила му. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ Изявление за политиката на поверителност на Майстори Месари ЕООД Защита на личните данни на нашите потребители е важна грижа за нашата фирма. Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация – име, адрес, електронен или пощенски адрес. Майстори Месари ЕООД не събира лични данни от Вас, освен ако Вие не ги предоставите, когато поръчвате от нас стоки. Майстори Месари ЕООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с Вас. Майстори Месари ЕООД няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на Майстори Месари ЕООД са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. Вие сами контролирате информацията, която предоставяте на Майстори Месари ЕООД за себе си. Ако обаче, изберете да не споделяте тази информация с Майстори Месари ЕООД, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта. Когато осъществявате достъп до интернет сайта на Майстори Месари ЕООД, автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузер, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице. Тази информация се използва с диагностична , статистическа цел, за поддръжка на функционалността му и информация относно ползването на сайта ни. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни. Майстори Месари ЕООД съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет. Непълнолетни лица не трябва да предават лични данни на сайта на електронен магазин www.maistorimesari.com без разрешението и знанието на своите родители или настойници. Майстори Месари ЕООД няма да събира лични данни ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение. ПРАВО НА ОТКАЗ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКАТА Клиентите на www.maistorimesari.com могат да откажат да получат поръчаната от нас стока в следните случаи: – При повреда на стоката или опаковката; – Когато цената която следва да се заплати при доставка на стоката, не съответства на дължимата цена към момента на подаване на поръчката за покупка. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ www.maistorimesari.com се управлява от гр. София, България. www.maistorimesari.com не декларира, че продуктите и услугите предлагани в сайта са достъпни и подходящи извън територията на Република България. www.maistorimesari.com има право да променя Условията за ползване на сайта по всяко време, като след всяка промяна се актуализира датата, на която тя е извършена. Препоръчваме ви да посещавате тази страница периодично, за да се запознавате с актуалните в момента Условия, тъй като те са обвързващи за вас. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП), КОЯТО НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ВИ ПРЕДОСТАВИМ 1. Сайта www.maistorimesari.com е собственост на Майстори Месари ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Георги Караславов 12, ЕИК 201994452 2. Всички характеристики на стоките са описани подробно в страницата за представяне на всеки отделен артикул. 3. Всички изписани цени на страниците на предлаганите артикули са с вкл. ДДС. 4. Не налагаме никаква допълнителна стойност при използване на предлаганите средства за комуникация с нас. 5. Начините за получаване на поръчани от нас стоки са подробно описани в секцията на настоящите условия „Заявка, получаване и плащане“ 6. Всички плащания на поръчани от нас стоки са съобразени със Закона за задълженията и договорите, за което се получава съответния документ За всяко нарушение на Вашите потребителски права по Закона за защита на потребителите, можете да сигнализирате Комисия за защита на потребителите : тел. на потребителя 0700 111 22 (на стойността на селищен разговор от цялата страна) За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата e-mail и телефони. ОТГОВОРНОСТИ Сайтът www.maistorimesari.com не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, както и в случай на забавяне поради липса на наличности, изчакване на нова партида от производство или забавяне на доставката до нас от производителите на съответните стоки. В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от Вас артикул или се предвиди забавяне на окомплектоването на поръчката, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или имейл, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули.